Order Giriş

Ekran Adi: HastaBasiOrderUygulaPage

Menu ID STR:

Menu bulundugu yerin screenshot I veya uzun adi:

DeskPage/Doktor/Sorgula/Hasta Seç/Order Girişi

Kullanilan Proje:

Devlet

Kullanilan tablolarin listesi: (devlet)

OrderInfo_WOV

DOKTOR_ORDER_WTV

DOKTOR_ORDER_ITEM_WTV

DOKTOR_ORDER_DISTEMINHIZMETLER_WTV

DOKTOR_ORDER_FREE_ITEM_HRKT_WTV

DOKTOR_ORDER_FREE_ITEM_WTV

DOKTOR_ORDER_EKILAC_HRKT_WTV

DOKTOR_ORDER_ILAC_HRKT_WTV

DOKTOR_ORDER_EKILAC_WTV

DOKTOR_ORDER_ILAC_WTV

ACILFORM1_ICERIK_WTV

MUSAHADE_HAREKET_ITEM_WTV

DOKTOR_ORDER_IPTAL_WTV

DOKTOR_ORDER_ORDERDA_YETKILIDRLER_WTV

Ekran Acilis Parametreleri:

HastaBasiOrderParam

{

HemsireHastaBasiParam Param

{

HemsireHastaBasiType Type

{

Hemsire,

Doktor

}

VezneId

IslemiYapanDoktorId

IslemiYapanDoktorAdi

IslemiYapanDoktorSoyadi

IslemiYapanDoktorUnvani

IslemiYapanDoktorUsrLoginName

IslemiYapanDoktorGecerlilikZamani

}

 

public YatanHastalarInfoDto HastaInfo { get; set; }

}

Ekranda Kullanilan yetkiler: (YOK)

Kullanilan Sql’ler: Sorgulari shift ile alınabilmektedir.

Çalışan exe de shift ile alınamayan sorgular: (YOK)

Socket: (YOK)

Bilgi:

​        İşlem Yapan Doktor bilgileri İşlemi Yapan Personel Tanımlama ekranında set olur ve application açık olduğu müddetçe korunur. Ekranı açarken bu bilgilerin set edilmesine gerek yoktur.

Type parametresi doktordan açıldıysa Doktor olarak, Hemşireden açıldıysa Hemsire olarak set edilmelidir.

VezneId parametresi Aktif vezne id olarak set edilir. Farklı bir vezne için işlemler yapılacaksa bu vezne id buraya parametre olarak geçilir.

HastaInfo parametresi bir önceki ekran olan hastaların listelendiği ekranda, bu ekranın hangi hasta için açıldığı bilgisidir.

Ekranda orderlar listelenir. Butonlar ile istenilen işlemler yapılır.