Hasta Detay

Ekran Adi: HastaDetay

Menu ID STR: BILDLL_PATIENTDETAIL

Menu bulundugu yerin screenshot I veya uzun adi:

Modul_DebugMode/Menu_PatientDetail

Kullanilan Proje: Ozel, Devlet, Ozel+Devlet

Kullanilan tablolarin listesi: (devlet + ozel)

HASTA_WTV

SOZLESME_WTV

ANLASMALI_KURUM_WTV

MESLEKLER_TBL_WTV

ILCE_KODLARI_WTV

IL_KODLARI_WTV

ULKE_KODLARI_WTV

KAN_GRUPLARI_WTV

KAN_GRUP_NAME_WTV

USERS_WOV

TEKDUZ_FIRMA_SUBE_WTV

TEKDUZ_FIRMA_WTV

KIMLIK_TIPLERI_WTV

YATAK_ODA_TIPLERI_WTV

SEMT_KODLARI_WTV

PERSONEL_WTV

PERS_BAKMAKLA_YUKUMLU_OLDUGUKISILER_WTV

HASTA_OZELLIK_WTV

ANLASMALI_KURUM_ANA_GRUP_WTV

VEZNE_FORM_WTV

YENI_DOGAN_TBL_WTV

YASAKLI_HASTALAR_WTV

YASAKLILIK_NEDENLERI_WTV

HASTA_UYARI_WTV

RND2_RANDEVULAR_WTV

KEMO_HASTA_FORMU_KUR_WTV

KEMO_PROTOKOL_TBL_WTV

KEMO_HASTA_FORMU_WTV

VEZNE_FORM_ITEM_WTV

VEZNE_SERVIS_ISTEK_WTV

HASTA_NOTLARI_WTV

WEB_SERVISLERI_ITEM_WTV

MUKERRER_HASTA_RAPOR_WTV

CARI_HESAP_WTV

HASTA_RESIM_WTV

KAMPANYA_KULLANIM_TARIFE_WTV

HASTA_KART_DONEM_WTV

KAMPANYA_TARIFE_WTV

HASTA_COCUK_WTV

HASTA_YAKIN_WTV

HASTA_DOSYA_WTV

SERVIS_WTV

RND2_YANDALLAR_WTV

KAMPANYA_HASTA_BILGILERI_WTV

EGITIM_DERECELERI_WTV

ILCE_HIZLISECIM_WTV

IS_GORMEZLIK_BOLGE_KURUM_TANIM_WTV

KAMPANYA_HASTA_BILGILERI_KART_TIPLERI_WTV

KAMPANYA_WTV

KIMLIKSIZ_ISLEM_YAPILAN_HASTALAR_WTV

MEDENI_HAL_WTV

TELEFON_ALAN_KODLARI_WTV

ACIKLAMALAR_TANIM_WTV

Ekran Acilis Parametreleri:

MenuParam = HastaDetayParam

Windows Uygulamasından: Herhangi bi parametereye gerek yoktur.

MessageType: WindowsOpenMenuItem

ProgramModule:

MenuId: IDS_MENU_BILDLL // BILDLL_ PATIENTDETAIL

Ekranda Kullanilan yetkiler:

“HASTA_ADSOYAD_DEG_YETKISI” Ad Soyad değiştirme yetkisi olmayan kullanıcılar hasta detay ekranında değişiklik yapamazlar.

“GECICI_KAYIT_YETKISI” Geçici kayıt yetkisi olmayan kullanıcılar geçici hasta kaydı yapamazlar.

“MERNIS_GIRIS_ZORUNLU” parametresi set edilmişse, kullanıcı hasta için geçerli bir TC Kimlik numarası girmeden işlem yapamaz. Özelde TC Kimlik numarası bilinmiyorsa ve bu parametre set edilmemişse “99999999999” olarak TC Kimlik numarası set edilebilir. Özelde bu parametre set edilmişse ve buna ek olarak kullanıcının “GRUP_USER” da “KIMLIK_BILGILERI_POWER_USER” parametresi set edilmişse yine “99999999999” olarak TC Kimlik numarası set edilebilir. TC Kimlik Numarasının geçerli olmadığı durumlarda kullanıcıya uyarı mesajı verilir ve değişiklik yapmasına izin verilmez. TC Kimlik kontrolü bu dökümanın “Bilgi” sekmesinde daha detaylı olarak anlatılmıştır.

“KAMPANYA_UYELIK_KULLANIM” bu yetki 38636 numaralı Bits yetkisi ile birlikte kontrol edilir. Özel hastanelere yönelik olup, bu yetkilere sahip olan kullanıcılar için toolbar’da yer alan üyelikler butonu aktif olur.

“HASTA_BILGIDOSYASI_TELNO_SABITLEME” bu yetki set edilmişse, hasta kaydında telefon alanlarında telefon tipi bilgisi 1. Telefon için “Ev” 2. Telefon için “İş” olarak sabitlenir.

“HASTA_ILETISIM_YETKISI” özel hastanelere yönelik olup, gruba bu yetki set edilmişse, kullanıcı hasta iletişim bilgisi ve iletişim notu alanlarını görüntüleyebilir.

“HASTA_OZELLIK_YETKISI” bu yetkiye sahip olan kullanıcılar hasta özellik bilgisini görüntüleyebilirler ya da hasta özellik tanımlaması yapabilirler.

“KPS_ADRES_WEB_SERVISI_CALIS_TIP” bu yetkiye sahip olan kullanıcılar adres web servislerini çağırabilirler.

“MESLEK_SECIM_TIP” bu parametreye göre meslek seçim ekranı farklı şekillerde görünmektedir. Devlet için 1, özel için 2 olarak set edilmiştir.

“HASTA_BIRLESTIR_UYARI_SECME_YETKISI” bu yetki devlet hastanelerine yönelik olup, “GRUP_USER” tablosunda bu yetki 1 veya 1 den büyük bir değer set edilmişse, kullanıcı toolbar’da Sorunlu hasta olarak belirle butonunu görebilir ve işlem yapabilir.

“HASTA_BILGI_EKRANI_EBELGELER_PASIF” bu yetki özel hastanelere yönelik olup, bu yetki set edilmişse kullanıcı toolbar’da E-Belgeler butonunu görebilir ve işlem yapabilir.

“HASTA_NOTLARI_YETKISI” bu yetki özel hastanelere yönelik olup “GRUP” tablosunda tanımlı olan bu yetki set edilmişse kullanıcı toolbar’da Hasta Notları butonunu görebilir ve işlem yapabilir.

“SISTEM_YONETICISI” bu yetki “GRUP” tablosunda tanımlı olup, kullanıcının sistem yöneticisi olup olmadığı kontrol edilir.

“SMS_BILGILENDIRME_AC” bu yetki özel hastanelere yönelik olup, bu yetki set edilmişse ve o an işlem yapılan hastanın iletişim bilgileri “IZIN_VERILDI” ya da “KISMI_IZIN_VERILDI” ise sms web servisi çağırılarak hastaya sms gönderimi yapılır.

“KARTOTEKSE_MERNIS_BILDIR” bu yetki devlet hastanelerine yönelik olup, bu yetki set edilmişse ve hasta ile benzer bilgilerle sisteme kaydedilmiş hastalar varsa, kayıtlı hasta bilgileri ekrana basılır ve kullanıcının ilgili listeden bir kayıt seçerek işleme o hasta üzerinden devam etmesi uyarısı verilir. Bu işlem sonrasında eğer kartotekse bildirim yetkisi mevcut ise ilk başta girilen TC Kimlik Numarasını açılan ekrandan seçilen hastaya set edilip edilmeyeceği kullanıcıya sorulur. Kullanıcının seçimine göre girilen TC Kimlik numarası hastaya set edilir ya da hastanın kayıtlı TC Kimlik numarası ile işleme devam edilir.

“KAN_GRUBU_CALIS_TIP” yetkisi “0” ise kan grubu seçimi aktif olacaktır. Aksi halde kullanıcı hastanın kan grubunu değiştiremeyecektir.

“HASTA_DETAY_KIMLIK_BILGILERI_DEG_YETKISI” bu yetki set edilmemişse, hastanın hasta numarası “0” dan büyük ve “MERNISNO_SORGULAMA_ZORUNLU” yetkisi set edilmişse veya hastanın mernis sorgulaması yapılmışsa kullanıcı hastanın kimlik bilgilerini değiştiriemez.

“MERNISNO_SORGULAMA_ZORUNLU” yetkisi “GRUP” tablosuna set edilmişse, kullanıcı mernis sorgulamasını yapması gerekmektedir. Sorgulamayı yapmadan hasta üzerinde yaptığı değişiklikleri kaydedemez.

“HST_INDIRIM_GRUBU_YETKISI” bu yetki “GRUP” tablosuna tanımlanmışsa kullanıcı Hastane Kart numarası butonunu, hastane kurum ve sözleşme bilgilerini görebilir. Aksi takdirde bu alanlar gizli olacaktır.

“KAYITLI_TCKIMLIKNO_DEGISTIRME_YETKISI” bu yetki devlet hastanelerine yönelik olup, “GRUP_USER” tablosunda bu yetki set edilmiş olan kullanıcılar bir hastaya ait sistemde kayıtlı olan TC Kimlik numarasını değiştirebilirler. Bu yetkiye sahip olmayan kullanıcılar hastanın sistemde kayıtlı geçerli bir TC Kimlik numarası yoksa değişiklik yapabilirler aksi halde değişiklik yapamazlar.

“HASTAGDI_POLICEZORUNLU” bu parametre özel hastanelere yönelik olup eğer “E” olarak set edilmişse, kullanıcı hastanın poliçe numarasını girmeden hasta üzerinde yaptığı değişiklikleri kaydedemez.

“YB_UYRUKLU_HASTALARDA_PASAPORT_ZORUNLU” bu parametre devlet hastanelerine yönelik olup, bu yetki set edilmişse, kullanıcı ilgili hastanın pasaport numarasını girmeden hasta üzerinde yaptığı değişiklikleri kaydedemez.

“MSVS_6_AYDAN_KUCUK_COCUK_ANNE_TCKIMLIK_ZORUNLU” bu parametre devlet hastanelerine yönelik olup, bu yetki set edilmişse ve hasta 6 aydan küçük ise, kullanıcı ilgili hastanın anne tc kimlik numarası bilgisini girmeden hasta üzerinde yaptığı değişiklikleri kaydedemez.

“EGITIM_BILGISI_ZORUNLU” bu parametre devlet hastanelerine yönelik olup, bu yetki set edilmiş ve “MERNISNO_SORGULAMA_ZORUNLU” yetkisi var ise ve kullanıcının eğitim bilgileri boş ise, ilgili hastanın eğitim bilgilerini doldurmadan hasta üzerinde yaptığı değişiklikleri kaydedemez.

“HASTA_KURUMU_AKTIF_MI_KNT_ETSIN” bu parametre set edilmişse, ilgili hastanın seçili olan kurumu aktif mi kontrolü yapılır. Eğer aktif değil ise kullanıcıya uyarı mesajı verilir ve kullanıcının hasta kurum bilgisini değiştirmesi beklenir.

“SADECE_TCK_ILE_HASTASRG_YETKISI” bu parametre set edilmiş, “MERNISNO_SORGULAMA_ZORUNLU” yetkisi var ve mernis sogrusu yapılmamış bir hasta için TC Kimlik sorgusu yapılmadan işleme devam edilemez.

“HASTA_DOSYA_TAKIBI_CALISSIN” Bu yetkiye sahip kullanıcılar Hasta Detay ekranında bulunan Hasta Dosya Tab’ını görüntüleyebilirler. Yetkisi olmayan kullanıcılar bu Tab’ı görüntüleyemezler.

Ayrıca WEB_SERVISLERI_WTV tablosundan “ADI” “PH.WEB_SERVISLERI_KPS” olan kayıt üzerinden Kps Web Servislerine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini almaktadır.

Kullanilan Sql’ler: Sorgulari shift ile alınabilmektedir.

Çalışan exe de shift ile alınamayan sorgular: (YOK)

Socket: (YOK)

Bilgi:

Hasta Detay ekranında hastaya ait bilgiler bir arada görüntülenmektedir. Bu bilgiler sadece görüntülenebilir ya da üzerinde değişiklik yapılabilir.

TC Kimlik No Kontrolü : Girilen değerin geçerli bir TC Kimlik numarası olup olmadığı şu şekilde kontrol edilir :
•TC Kimlik alanı sadece nümerik veri girişine müsaade etmektedir ve sadece 11 karakter veri girişi yapılabilir. Girilen TC Kimlik numarası 11 karakterden daha az ise hata verir.
•TC Nüfus müdürlüğü tarafından verilen TC kimlik numaralarının belirli bir formatı vardır ve bu formata uymayan herhangi bir değer TC kimlik numarası olarak girilemez. Bu kriterler üstteki kritere ek olarak kısaca aşağıda belirtildiği gibidir :
◦Geçerli bir TC Kimlik numarası “0” ile başlayamaz.
◦Nüfus müdürlüğünün düzenlediği kontrol algoritmasına uygun olmalıdır.

Üstteki kontrolleri sağlamayan bir değer geçerli bir TC Kimlik numarası olmadığı için hata verir fakat bu durumun uygulamaya özel birkaç istisnası vardır. Bunlar şu şekildedir :
•Devlette bu durumun tek bir istisnası vardır. Eğer kayıt geçici olarak işaretlenmişse kullanıcı TC Kimlik numarası girmeden de kayıt açabilir.
•Özelde ise bu durumun birden fazla istisnası vardır:
◦”MERNIS_GIRIS_ZORUNLU” parametresi set edilmemişse kullanıcı TC Kimlik numarasını “99999999999” olarak giriş yapıp işleme devam edebilir.
◦”MERNIS_GIRIS_ZORUNLU” parametresi set edilmiş ve kullanıcıya “GRUP_USER” da “KIMLIK_BILGILERI_POWER_USER” parametresi set edilmişse aynı şekilde TC Kimlik numarasını “99999999999” olarak giriş yapıp işleme devam edebilir.

Belirtilen durumları sağlayan girişler için onay verilir. Aksi durumlarda geçersiz Tc Kimlik numarası hatası verir. Hasta kaydı üzerinde değişiklik yapılmasına ya da yeni hasta kaydı açılmasına izin verilmez.

Mernis Sorgulama : TC Kimlik Numarası yanında yer alan Mernis Sorgulama butonuna tıklandığında KPS Kimlik sorgulama servisi çağırılır. Servisten gelen cevaba göre ilgili alanlar güncellenir. MernisSorgulandı bilgisi “true” olarak güncellenir. Adres Sorgulama Web Servisini çalıştırma yetkisi varsa, adres web servisi çağırılır. Adres servisinden gelen cevaba göre ilgili alanlar güncellenir.

Hasta Resim : Hasta resmi üzerine gelindiğinde çıkan küçük buton tıklandığında hasta resim ekranı açılır. Hastanın daha önceden sisteme yüklenmiş resimleri burada görüntülenir. Kamera ile yeni resim seçilebileceği gibi dışardan resim de yüklenebilir. Mevcut resimler dışarı aktarılabilir. Ya da mevcut resimler silinebilir.

Uyruk / Ülke Seçimi : Uyruk ve ülke bilgileri ilgili alanın yanında bulunan buton tıklandığında seçim ekranı açılır ve uyruk/ülke bilgisi seçilir.

Meslek : Meslek seçim bilgisi kontrolün yanındaki butona tıklandığında meslek seçim ekranı açılır ve kullanıcı açılan listeden meslek seçimi yapar.

Kan Grubu : Kan grubu bilgisi kontrolün yanındaki butona tıklandığında kan grubu seçim ekranı açılır ve kullanıcı açılan listeden kan grubu seçimi yapar.

Hasta Özellik : Hasta özellik bilgisi kontrolün yanındaki butona tıklandığında hasta özellik ekranı açılır ve kullanıcı açılan listeden özellik seçimi yapabilir ya da yeni özellik tanımlaması yapabilir. Yeni özellik tanımlaması sadece system admin yetkisine sahip kullanıcılar için açıktır.

Personel : Personel bilgisi kontrolü yanındaki butona tıklandığında personel ve personel yakını arama ekranı açılır. İlgili hasta bir personel ise ya da bir personel yakını ise bu bilgi açılan ekranda listelenir. Listenen kayıtlar arasından seçim yapılarak personel ya da personel yakını bilgisi set edilmiş olur.

Adres İl İlçe : İlgili hastanın adres il ve adres ilçe bilgilerinin seçilebileceği ekran açılır. İlk açılan ekrandan il seçimi yapıldıktan sonra ilçe seçim ekranı açılır ve kullanıcının seçtiği il ilçe bilgisi hasta üzerine set edilir.

İlçe Hızlı Seçim Butonları : İlçe_HızlıSeçim tablosunda kayıt varsa bu kayıtlara uygun olarak ilçe hızlı seçim butonları yüklenmiş olur ve ekranda görünür hale gelir. Aksi halde ilçe hızlı seçim butonları ekranda görünmeyecektir.

Kurum – Sözleşme : Kurum ve sözleşme bilgisi kurum kontrolü yanındaki buton tıklandığında açılan ekrandan seçim yapılarak set edilmiş olur.

Hastane Kurum – Sözleşme : Hastane kurum ve sözleşme bilgisi hastane kurum kontrolü yanındaki buton tıklandığında açılan ekrandan seçim yapılarak set edilmiş olur.

Doktor : Doktor bilgisi kontrolün yanındaki buton tıklandığında personel seçim ekranı açılır, açılan ekrandan hastanın doktor bilgisi seçilerek set edilmiş olur.

Hastane Kart : Kart Bilgisi butonuna tıklanarak açılan ekrandan hasta kartı oluşturulur.

Tablar :

Hasta Detay ekranının sağ tarafında hastaya ait Hasta Yakın(lar)ı, Hasta Çocuk(lar)ı, Hasta Dosyası ve Kampanyalar tabları mevcuttur. İlgili tablar tıklanarak bu ekranlar üzerinden ilgili hastanın bilgileri değiştirilebilir.

Hasta Yakın(lar)ı : Bu tab seçildiğinde hastanın yakınları bilgileri listelenir. Yeni kayıt girişi yapılabilir, mevcut kayıtlar güncellenebilir ya da silinebilir.

Hasta Çocuk(lar)ı : Bu tab seçildiğinde hastanın çocukları bilgileri listelenir. Yeni kayıt girişi yapılabilir, mevcut kayıtlar güncellenebilir ya da silinebilir.

Dosya : Bu tab seçildiğinde hastanın servis, dosya no, yat_dosya_no bilgileri görüntülenir, ilgili kayıtlar güncellenebilir, yeni kayıt eklenebilir.

Kampanyalar : Bu tab seçildiğinde mevcut kampanya bilgileri görüntülenir ve seçili kampanya hasta hakkından düşülebilir.

Toolbar:

Yeni : Boş bir hasta detay formu açar. Yeni hasta kaydı oluşturulmasını sağlar.

Kaydet : Hasta bilgilerinde yapılan değişiklikler kaydedilir.

Yenile : Hasta üzerinde yapılan değişiklikler kaydedilmediyse, değişikliklerin geri alınmasını sağlar.

Model Konfigüratör : Sadece system admin yetkisi olan kullanıcılar görüntüleyebilir. Formda görülebilir alanlar, mecburi alanlar, readonly alanlar değiştirilebilir. Yapılan ayarların geçerli olması için kaydedilmesi gerekmektedir.

Form Tasarımı : Sadece system admin yetkisi olan kullanıcılar görüntüleyebilir. Ekrandaki öğelerin tasarımı, yerlerinin değiştirilmesi, boyutlarının ayarlanması gibi özellikler buradan yapılabilir.

Sayfa Yardımı : Yeni bir sekmede kullanıcı yardım sayfasını açar.

Kimliksiz Yapılan Form Listesi : Hastanın kimliksiz yapılan formlarının listesi açılır. Açılan ekrandan kimliksiz yapılan formları görüntülenir.

Hasta Kabul Formu Tasarla : Sadece system admin yetkisi olan kullanıcılar görüntüleyebilir. Açılan ekrandan hasta kabul formu tasarlanır.

Hasta Kabul Formu Yazdır : Açılan ekrandan hasta kabul formu görüntülenir ve hasta kabul formu yazdırılabilir.

Hasta Etiket (Combobox) : Tanımlı olan hasta etiketleri arasından seçim yapılarak yazdırılacak etiket seçimi yapılır.

Hasta Etiket Yazdır ve Hasta Etiket Önizleme : Hasta Etiket combobox’ından seçilen hasta etiketi yazdırılır.

Hasta Kimlik Kartı Yazdır : Hastanın kimlik kartı yazdırılır.

Hasta Kimlik Kartı Tasarla : Sadece system admin yetkisi olan kullanıcılar görüntüleyebilir. Açılan ekrandan hasta kimlik kartı tasarlanır.

Hasta Kimlik Kartı Yazdır : Açılan ekrandan hasta kimlik kartı görüntülenir ve hasta kimlik kartı yazdırılabilir.

Hasta Bilgi Formları : Açılan şablon sür ekranından hasta bilgi formları görüntülenir.

Üyelikler : Sadece özel hastanelerde görülen bu buton üyelikler ekranının açılmasını sağlar.

Hasta Uyarı : Sadece özel hastanelerde görülen bu buton hasta uyarı ekranını açar. Ve hastanın kayıtlı bir uyarısı varsa görüntülenmiş olur.

E-Belgeler : Sadece özel hastanelerde görülen bu buton hastanın elektronik belgelerinin listelerinin görüntülendiği ekran açılır. Daha önceden taranmış ve sistemde kayıtlı belgeleri görüntülenebilir.

Hasta Notları : Sadece özel hastanelerde görülen bu buton hasta notları ekranını açar. Ve hastanın kayıtlı bir notu varsa görüntülenmiş olur.

Sorunlu Hasta Olarak Belirle : Sadece devlet hastanelerinde görülen bu buton hastayı sorunlu hasta olarak belirlemek için kullanılır.