Order Uygula

Ekran Adi: HastaBasiOrderUygulaPage

Menu ID STR:

Menu bulundugu yerin screenshot I veya uzun adi:

DeskPage/Hemsire/Sorgula/Hasta Seç/Order Uygula

Kullanilan Proje:

Devlet

Kullanilan tablolarin listesi: (devlet)

OrderInfo_WOV

 

Ekran Acilis Parametreleri:

HastaBasiOrderUygulaParam

{

HemsireHastaBasiParam Param

{

HemsireHastaBasiType Type

{

Hemsire,

Doktor

}

VezneId

IslemiYapanDoktorId

IslemiYapanDoktorAdi

IslemiYapanDoktorSoyadi

IslemiYapanDoktorUnvani

IslemiYapanDoktorUsrLoginName

IslemiYapanDoktorGecerlilikZamani

}

 

public YatanHastalarInfoDto HastaInfo { get; set; }

}

Ekranda Kullanilan yetkiler: (YOK)

Kullanilan Sql’ler: Sorgulari shift ile alınabilmektedir.

Çalışan exe de shift ile alınamayan sorgular: (YOK)

Socket: (YOK)

Bilgi:

​        İşlem Yapan Doktor bilgileri İşlemi Yapan Personel Tanımlama ekranında set olur ve application açık olduğu müddetçe korunur. Ekranı açarken bu bilgilerin set edilmesine gerek yoktur.

Type parametresi doktordan açıldıysa Doktor olarak, Hemşireden açıldıysa Hemsire olarak set edilmelidir.

VezneId parametresi Aktif vezne id olarak set edilir. Farklı bir vezne için işlemler yapılacaksa bu vezne id buraya parametre olarak geçilir.

HastaInfo parametresi bir önceki ekran olan hastaların listelendiği ekranda, bu ekranın hangi hasta için açıldığı bilgisidir.