Order Uygula Detay

Ekran Adi: HastaBasiOrderUygulaDetayPage

Menu ID STR:

Menu bulundugu yerin screenshot I veya uzun adi:

DeskPage/Hemsire/Sorgula/Hasta Seç/Order Uygula/ Uygulama Seç, Uygula ya da Güncelle Butonuna Bas

Kullanilan Proje:

Devlet

Kullanilan tablolarin listesi: (devlet)

DOKTOR_ORDER_ILAC_HRKT_WTV

VEZNE_FORM_WTV

STOK_SUBILGI_HIZMET_WTV

SERVIS_HASTANE_HIZMETLERI_WTV

HASTANE_HIZMETLERI_WTV

VEZNE_SERVIS_ISTEK_WTV

DOKTOR_ORDER_FREE_ITEM_HRKT_WTV

SERVIS_HASTA_WTV

BULGU_TAKIP_FORMU_WTV

DOKTOR_ORDER_FREE_ITEM_ACKLM_HIZMET_WTV

VEZNE_FORM_ITEM_WTV

Ekran Acilis Parametreleri:

public class HastaBasiOrderUygulaDetayParam

{

public HemsireHastaBasiParam HastaBasiParam { get; set; }

public YatanHastalarInfoDto HastaInfo { get; set; }

public HastaBasiOrderUygulaListModel HareketModel { get; set; }

public OrderUygulaDetayType DetayType

{

Uygula,

Guncelle

}

}

Ekranda Kullanilan yetkiler: (YOK)

Kullanilan Sql’ler: Sorgulari shift ile alınabilmektedir.

Çalışan exe de shift ile alınamayan sorgular: (YOK)

Socket: (YOK)

Bilgi:

​        ​        İşlem Yapan Doktor bilgileri İşlemi Yapan Personel Tanımlama ekranında set olur ve application açık olduğu müddetçe korunur. Ekranı açarken bu bilgilerin set edilmesine gerek yoktur.

Type parametresi doktordan açıldıysa Doktor olarak, Hemşireden açıldıysa Hemsire olarak set edilmelidir.

VezneId parametresi Aktif vezne id olarak set edilir. Farklı bir vezne için işlemler yapılacaksa bu vezne id buraya parametre olarak geçilir.

HastaInfo parametresi bir önceki ekran olan hastaların listelendiği ekranda, bu ekranın hangi hasta için açıldığı bilgisidir.

HareketModel, Uygulanacak hareketin bilgilerini içerir. Bir önceki ekranda uygula ya da güncelle denilen hareket bilgisi gelir.

Detay Type, ekranın uygulama yapmak için mi yoksa daha önce uygulanan bir hareketin bilgisini güncellemek için mi açıldığını gösterir.