Örnek Al

Ekran Adi: HastaBasiOrnekAlPage

Menu ID STR:

Menu bulundugu yerin screenshot I veya uzun adi:

DeskPage/Hemsire/Sorgula/Hasta Seç/Örnek Al

Kullanilan Proje:

Devlet

Kullanilan tablolarin listesi: (devlet)

LABORNEKLERI_WOV

LAB_ORNEKLER_V2_WTV

LAB_ORNEKLERI_WTV

HASTA_DISARIYA_SEVK_ITEM_WTV

LAB_SAGLIK_OCAGI_TUP_BILGISI_WTV

VEZNE_FORM_ITEM_WTV

Ekran Acilis Parametreleri:

public class HastaBasiOrnekAlParam

{

public HemsireHastaBasiParam HastaBasiParam { get; set; }

public YatanHastalarInfoDto HastaInfo { get; set; }

}

Ekranda Kullanilan yetkiler: (YOK)

Kullanilan Sql’ler: Sorgulari shift ile alınabilmektedir.

Çalışan exe de shift ile alınamayan sorgular: (YOK)

Socket: (YOK)

Bilgi:

​       ​        İşlem Yapan Doktor bilgileri İşlemi Yapan Personel Tanımlama ekranında set olur ve application açık olduğu müddetçe korunur. Ekranı açarken bu bilgilerin set edilmesine gerek yoktur.

Type parametresi doktordan açıldıysa Doktor olarak, Hemşireden açıldıysa Hemsire olarak set edilmelidir.

VezneId parametresi Aktif vezne id olarak set edilir. Farklı bir vezne için işlemler yapılacaksa bu vezne id buraya parametre olarak geçilir.

HastaInfo parametresi bir önceki ekran olan hastaların listelendiği ekranda, bu ekranın hangi hasta için açıldığı bilgisidir.

Ekranda Örnekler listelenir. Örnek al butonuna basılarak tüp alındı yapılır. İptal et butonuna basılarak tüp iptal edilir.