İşlem İptal Yetkileri


Menü;

Onay Yetkisi => ID_TANMLAMALAR_ONAYYETKISI

İşlem İptal Yetkisi => BIL_ID_ISLEMIPTALYETKISI

Amaç:

Radyoloji veya Patoloji kuyruğuna tanımlı olan servislere göre onaylama yetkisinin tanımlandığı ekrandır. Aynı zamanda menüden gelen yetki tipine göre “işlem iptal etme” tanımı içinde kullanılmaktadır.

Ekran Acilis Parametreleri:​

Windows Uygulamasından: Herhangi bi parametereye gerek yoktur.

MessageType: WindowsOpenMenuItem

ProgramModule: 118

MenuId: ID_TANMLAMALAR_ONAYYETKISI​

MessageType: WindowsOpenMenuItem

ProgramModule: 118

MenuId: BIL_ID_ISLEMIPTALYETKISI​