Genel Arama

Ekran Adi: GenelArama

Menu ID STR: BIL_ID_GENELARAMA

Menu bulundugu yerin screenshot I veya uzun adi:

Radyoloji/Genel Arama

Patoloji/Genel Arama

Kullanilan Proje:

Ozel, Devlet, Ozel+Devlet

Kullanilan tablolarin listesi: (devlet + ozel)

VEZNE_FORM_ITEM_WTV

VEZNE_FORM_WTV

HASTANE_HIZMETLERI_WTV

FATURA_WTV

KUYRUK_SERVIS_HIZMET_WTV

HASTA_WTV

ANLASMALI_KURUM_WTV

RAD_ORNEKLERI_WTV

RAD_HIZMET_ONAYLAYAN_WTV

HASTA_TIBBI_UYARI_WTV

RAD_MATERYAL_HAREKET_WTV

TIBBI_UYARI_ACIKLAMA_WTV

Ekran Acilis Parametreleri:

FormParam -> int : ProgramModule

int : TabIndex

Windows Uygulamasından: Herhangi bi parametereye gerek yoktur.

MessageType: WindowsOpenMenuItem

ProgramModule: 118

MenuId: BIL_ID_GENELARAMA

Ekranda Kullanilan yetkiler: (YOK)

Kullanilan Sql’ler: Sorgulari shift ile alınabilmektedir.

Çalışan exe de shift ile alınamayan sorgular: (YOK)

Socket: (YOK)

Bilgi:

​ Seçilen tarih aralığında hastalara yapılan işlem bilgileri, fatura bilgileri, tetkik bilgileri, rapor bilgileri ve kurum bilgilerini listeler.

Filtreler :

İşlem Tarihi -> Yapılan işlem tarihi aralığında(Zorunlu).

Hasta -> Hasta Sorgu ekranından seçilen hastaya göre..

Hasta Uyarı -> Combo’dan seçilen hasta uyarısına göre HASTA_TIBBI_UYARI_WTV tablosu eklenerek.

Hizmet -> Hizmet Seçim ekranından seçilen hizmete göre.

Onaylayan -> Personel Seçim ekranından seçilen personele göre RAD_HIZMET_ONAYLAYAN_WTV tablosu eklenerek.

İsteyen -> Personel Seçim ekranından seçilen personele göre.

Dikte Eden -> Personel Seçim ekranından seçilen personelin kullanıcı adından ulaşılan “UserId” üzerinden.

Acil? -> Aciliyet durumuna göre.

Kasete Okunma Durumu -> Kasete okunma durumuna göre.

Kaset No : Kaset numarasına göre.

Rapor Tarihi : Rapor yazılma tarihleri aralığında.