Genel Sıra Takibi

Ekran Adı: Genel Sıra Takibi

Menu ID STR:

Kullanılan proje: Özel,Devlet

Data Yükleyen Tablolar:
•VEZNE_FORM_ITEM_WTV
•VEZNE_FORM_WTV
•HASTA_WTV
•HASTANE_HIZMETLERI_WTV
•KUYRUK_SERVIS_HIZMET_WTV
•KUYRUK_WTV
•RND2_RANDEVULAR_WTV
•PERSONEL_WTV
•SERVIS_WTV
•YATAKLAR_WTV
•RND2_RANDEVULAR_WTV

Insert Yapılan Tablolar:

Update Yapılan Tablolar:
•VEZNE_FORM_ITEM_WTV

Ekran Acilis Parametreleri:

ProgramModules: menuParam

Ekranda Kullanılan yetkiler:

Socket: (Var)

ToolBar İşlemleri:

Çağrılı İstekler(Button)

Görünürlük: Her zaman görünür.

Enable/Disable: Her zaman aktif.

İşlev: Ekrandaki Çağrılı gridinde görünen veriyi, farklı bir popup sayfasında görüntüler.

Hizmet Verildi(Button)

Görünürlük: her zaman görünür.

Enable/Disable: Herhangi bir satır seçili iken ve seçili satırin hizmet verilmemiş olması durumunda Eneble, diğer durumlarda buton pasif durumdadır.

İşlev: Para Sevk Kontrolü yapıldıktan sonra VEZNE_FORM_ITEM_WTV tablosunda ilgli kaydın HIZMET_VERILDI alanı 1 olarak set edilir ve liste tekrar yüklenir.

Sevk Kağıdı Aldım(Button)

Görünürlük: Her zaman.

Enable/Disable: Herhanig bir satır seçili iken; seçili satırın SOZLESME_ID si 0 dan büyükse SEVK_ID ‘si 0 ‘a eşit ise ve (KURUM_ODEME_TUTAR – AKRM_INDIRM) 0’dan büyük ise aktif. Diğer durumlarda pasiftir.

İşlev: Seçili satırın FormId ve FrmTip’i ile SevkWindow ‘unu açar.

Hasta Bilgileri(Button)

Görünürlük: Her zaman.

Enable/Disable: Herhangi bir satır seçili iken aktif aksi halde pasiftir.

İşlev: MenüParam ve seçili satırın HASTa_ID si ile Hastaya Yapılan İşlemler sayfası açılır.

Fonksiyonlar

Method Adı: SevkVeParaKontrol

Parametreler: Yok

Dönüş Tipi: Boolean

İşlevi:
•Seçili satırın ITEM_ID değeri 0’a aşit veya küçükse “Bu işlem hasta dosyasına alınmamış.” Mesaji verilip false döndürülür.
•Seçili satırın FRM_TIP Yatarak(9) ise true döndürülür.
•Seçili Satırın S_P kolonu S – P ise: “Hastanın Sevk Kağıdını Alınız.Hastayı parasını ödemesi için vezneye gönderiniz.” Mesajı verilir.
•Seçili Satırın S_P kolonu P ise : “Hastayı parasını ödemesi için vezneye gönderiniz.” Mesajı verilir.
•Seçili Satırın S_P kolonu S ise : “Hastanın Sevk Kağıdını Alınız.” Mesaji verilir.
•Eğer hiç bir mesaj verilmediyse true döndürülür. Aksi takdirde aşağıdaki kontroller yapılmaya devam edilir.
•PARA_SEVK_ISLEMTIP parametresinin değeri 0 ise seçili satırın FRM_TIP’i Ayakta ise ve SERVIS_TIP “aci” değil ise false döndürlür. Aksi takdirde “Devam etmek istiyor musunuz?” sorusu sorulup kullanıcı evet i seçerse true hayırı seçerse false döndürlüp işlem sonlandrılır.