Genel Rapor

Ekran Adi: GenelRapor

Menu ID STR: BIL_ID_GENELRAPOR

Menu bulundugu yerin screenshot I veya uzun adi:

Radyoloji/Raporlar/GenelRapor

Patoloji/ Raporlar/GenelRapor

Kullanilan Proje:

Ozel, Devlet, Ozel+Devlet

Kullanilan tablolarin listesi: (devlet + ozel)

VEZNE_FORM_ITEM_WTV

VEZNE_FORM_WTV

HASTANE_HIZMETLERI_WTV

SERVIS_WTV

KUYRUK_SERVIS_HIZMET_WTV

HASTA_WTV

ANLASMALI_KURUM_WTV

RAD_ORNEKLERI_WTV

RND2_RANDEVULAR_WTV

CIHAZLAR_WTV

HEYET_FRM_MUAYENE_WTV

LAB_ISTEK_DETAYACKLM_WTV

PERSONEL_WTV

FILM_TAKIP_WTV

Ekran Acilis Parametreleri:

FormParam -> int : ProgramModule

int : TabIndex

Windows Uygulamasından: Herhangi bi parametereye gerek yoktur.

MessageType: WindowsOpenMenuItem

MenuId: BIL_ID_GENELARAMA

Ekranda Kullanilan yetkiler:

“Sistem Yöneticisi” rapor tasarlama yetkisine sahiptir, bu yetkiye sahip olmayanlar “Rapor Tasarla” butonunu görmez.

Kullanilan Sql’ler: Sorgulari shift ile alınabilmektedir.

Çalışan exe de shift ile alınamayan sorgular: (YOK)

Socket: (YOK)

Bilgi:

“Verilmemiş hizmetler dahil” filtresinde değişiklik yapıldı:

Önceki : Verilmemiş hizmetler dahil adındaki checkbox.

Unchecked -> VEZNE_FORM_ITEM tablosundaki ISLEM_TARİHİ alanı ile filtre yapılıyor.

Checked -> VEZNE_FORM_ITEM tablosundaki TARİH alanı ile filtre yapılıyor.

Değişiklik Sonrası : “Hizmet Verilme Durumu” adında checklist şeklinde oluşturuldu(“Hepsi”, “Verilmişler”, “Verilmemişler”)

Hepsi -> HIZMET_VERILDI = true && ISLEM_TARIHI || HIZMET_VERILDI = false && TARIH

Verilmişler -> HIZMET_VERILDI = true && ISLEM_TARIHI

Verilmemişler -> HIZMET_VERILDI = false && TARIH

Seçilen tarih aralığında raporlama yapar, ekranda 7 tab bulunmaktadır;
•Genel Rapor(Detaylı)
•Genel Rapor(Hizmete Göre)
•Genel Rapor(Hastaya Göre)
•Hasta Sayısı (Servis Tipine Göre)
•Hasta Sayısı (Servise Göre)
•Hasta Sayısı (Cinsiyete Göre)
•Hasta Sayısı (Kuruma Göre)

Raporlamada listelenen alanlar;
•Hasta
•Hizmet
•Servis
•Doktor
•Rand. Cihaz
•Servis Tipi
•İşlem Tarihi
•Hizmet Veirldi?
•Randevu
•Gerçek Cihaz
•Form No
•Onaylayan
•Kurum
•Yaş
•Cinsiyet
•Çeken
•Okuyan
•Uygulayan
•CD Adet
•CD Not
•CD Teslim
•Film Adet
•Film Not
•Film Teslim

Filtreler :

İşlem Tarihi -> Yapılan işlem tarihi aralığında(Zorunlu).

Hasta -> Hasta Sorgu ekranından seçilen hastaya göre..

Onaylayan, Hasta, Doktor, Hemşire, Çeken, Okuyan -> Personel Seçim ekranından seçilen personele göre RAD_HIZMET_ONAYLAYAN_WTV tablosu eklenerek.

Acil? -> Aciliyet durumuna göre.

Hizmet Verilme -> Verilmiş, verilmemiş ya da bütün hizmetleri listeler.

Hasta Doğ. Tarihi -> Hastanın doğum tarihine göre.

Ek İnceleme Tarihi -> Ek inceleme tarihine göre.

TetkikTür -> İki filtre hizmet seçim ekranını açar, bu ekrandan seçilen hizmetleri tetkik kombosunda doldurur, seçilen hizmet türlerini tür kombosuna doldurur.

Kurum, Servis, Cihaz, Cihaz Tipi -> Kombolardan seçilenlere göre.

Klinikler -> Klinik, poliklinik ya da bütün klinikleri listeler.

Onaylanma -> Onaylanmiş, onaylanmamiş yada bütün kayıtları listeler.

Cinsiyet -> Hastanın cinsiyetine göre.

Rapor Kriterleri -> Kriter tanım ekranından text olarak girilen kriterlere göre. Eklenen kriterler komboda gösterilir.

Tanı Kriterleri, Bulgu Kriterleri -> Kriter tanım ekranından ICD-10 sorgu ekranından seçilenlere göre. Eklenen kriterler komboda gösterilir.

Raporlar -> Raporu olan, olmayan veya bütün kayıtları listeler.

Tanıya göre, Bulguya göre -> Kodlama yapılmış, yapılmamış ya da bütün kayıtlara göre.

Form No, Fatura No, Rapor No -> Girilen nolara göre.