Hakediş Raporu

Ekran Adi: HakedisRaporu

Menu ID STR: BIL_ID_HAKEDIS_RAPORU

Menu bulundugu yerin screenshot I veya uzun adi:

Radyoloji/Raporlar/HakedisRaporu

Patoloji/ Raporlar/HakedisRaporu

Kullanilan Proje:

Ozel, Devlet, Ozel+Devlet

Kullanilan tablolarin listesi: (devlet + ozel)

VEZNE_FORM_ITEM_WTV

VEZNE_FORM_WTV

HASTANE_HIZMETLERI_WTV

SERVIS_WTV

KUYRUK_SERVIS_HIZMET_WTV

HASTA_WTV

ANLASMALI_KURUM_WTV

RAD_ORNEKLERI_WTV

RND2_RANDEVULAR_WTV

CIHAZLAR_WTV

HEYET_FRM_MUAYENE_WTV

LAB_ISTEK_DETAYACKLM_WTV

PERSONEL_WTV

Ekran Acilis Parametreleri:

FormParam -> int : ProgramModule

int : TabIndex

Windows Uygulamasından: Herhangi bi parametereye gerek yoktur.

MessageType: WindowsOpenMenuItem

ProgramModule: 118

MenuId: BIL_ID_HAKEDIS_RAPORU

Ekranda Kullanilan yetkiler:

“Sistem Yöneticisi” rapor tasarlama yetkisine sahiptir, bu yetkiye sahip olmayanlar “Rapor Tasarla” butonunu görmez.

Kullanilan Sql’ler: Sorgulari shift ile alınabilmektedir.

Çalışan exe de shift ile alınamayan sorgular: (YOK)

Socket: (YOK)

Bilgi:

Raporlamada listelenen alanlar;
•Hasta
•Hizmet
•Servis
•Doktor
•Rand. Cihaz
•Servis Tipi
•İşlem Tarihi
•Randevu
•Gerçek Cihaz
•Form No
•Onaylayan
•Kurum
•Yaş
•Cinsiyet
•İşleme Alan
•Hizmet Türü

Filtreler :

İşlem Tarihi -> Yapılan işlem tarihi aralığında(Zorunlu).

Hasta -> Hasta Sorgu ekranından seçilen hastaya göre..

Onaylayan, Hasta, Doktor, Hemşire, Çeken, Okuyan -> Personel Seçim ekranından seçilen personele göre RAD_HIZMET_ONAYLAYAN_WTV tablosu eklenerek.

Acil? -> Aciliyet durumuna göre.

Hasta Doğ. Tarihi -> Hastanın doğum tarihine göre.

Ek İnceleme Tarihi -> Ek inceleme tarihine göre.

Tetkik – Tür -> İki filtre hizmet seçim ekranını açar, bu ekrandan seçilen hizmetleri tetkik kombosunda doldurur, seçilen hizmet türlerini tür kombosuna doldurur.

Kurum, Servis, Cihaz, Cihaz Tipi -> Kombolardan seçilenlere göre.

Klinikler -> Klinik, poliklinik ya da bütün klinikleri listeler.

Onaylanma -> Onaylanmış, onaylanmamış yada bütün kayıtları listeler.

Cinsiyet -> Hastanın cinsiyetine göre.

Rapor Kriterleri -> Kriter tanım ekranından text olarak girilen kriterlere göre. Eklenen kriterler komboda gösterilir.

Tanı Kriterleri, Bulgu Kriterleri -> Kriter tanım ekranından ICD-10 sorgu ekranından seçilenlere göre. Eklenen kriterler komboda gösterilir.

Raporlar -> Raporu olan, olmayan veya bütün kayıtları listeler.

Tanıya göre, Bulguya göre -> Kodlama yapılmış, yapılmamış ya da bütün kayıtlara göre.

Form No, Fatura No, Rapor No -> Girilen nolara göre.