Order Girişi

Hastaya doktoru tarafından hastalığı ile alakalı uygun görülen ilaç , bakım , takip , tetkik vb. uygulamaların girişinin yapıldığı ekrandır. Bu ekrandan girişi yapılıp ilgili doktorun onayladığı orderlar hemşire kısmındaki ilgili hastanın “Order Uygula” ekranına düşer. Onaylanmamış hiçbir order hemşire ekranında kesinlikle görünmemektedir. Kullanım kolaylığı açısından hastaya order eklemek için ilk önce işlemler butonunun altında “İşlemi Yapan Kişiyi Tanımla” seçeneğine basılarak işlemi yapacak olan kişi seçilerek seçilen kişinin şifresi istenir.

1.Ekle (Order Ekleme)

İşlemi yapan kişi tanımlaması yapıldıktan sonra hastaya order eklemek için “Ekle” butonuna basarak buradan eklenecek olan order tipi seçilir.

1.1 İlaç Ekleme

Hasta orderına ilaç eklemek için “Ekle” butonuna basıp buradan “İlaç” seçeneği seçilir ve kullanıcının karşısına “Order Ekle [İlaç]” ekranı açılır. Kullanıcı burada ilaç eklemek için ilaç alanında bulunan “…” butonuna basar ve “İlaç Seçim” ekranına ulaşır. Kullanıcı arama satırını kullanarak istediği ilacın ismini yazarak arama yapabilir. Ayrıca “Filtre” butonunu kullanarak ilaç özelliklerine göre filtreleme yapabildiği gibi favori ilaç listesini görebilir ve uygulanacak tedaviye göre ilaç şablonu oluşturulup daha sonra bu şablonu diğer orderlar içinde kullanabilme imkanına sahiptir.

Ordera eklenecek olan ilaç seçildikten sonra ilaç ile ilgili bilgiler (başlama zamanı , doz , gün , aç ,tok vb.) bilgileri girilerek ve isteğe bağlı olarak açıklama girilecek ise açıklaması girilir. Bunun ile birlikte şayet eklenecek olan ilaç ile birlikte verilecek olan ek ilaç varsa “Ek İlaç” alanındaki “Ekle” butonuna basılıp açılacak olan ekrandan ilaç seçilerek kaydet butonuna basılır ve hasta orderı için ilaç eklenmiş olur.

1.1.1 İlaç şablon oluşturma ve oluşturulan şablondan ilaç ekleme

İlaç şablonu eklemek için “Ekle” butonuna basıp “İlaç” sekmesi seçilir. İlaç seçim ekranına giriş yapılır burada bulunan “Filtre” kısmında bulunan şablonlar seçeneği işaretlenir ve ekranın sol alt kısmında bulunan “Seç” butonunun yanındaki “Şablon” butonu aktifleşir. Şablon butonuna basınca “İlaç Hızlı Seçim Tanımlama” ekranına geçiş yapılır ve şablon oluşturmak içi “Ekle” butonuna basılarak şablona bir isim verilip kaydedilir. Oluşturulan şablon seçilip “Ekle” butonuna basılarak ilaç listesine geçiş yapılır ve ilaç eklemede kullanılan adımlar burada da tekrarlanıp işlem sonunda “Kaydet” butonuna basılıp şablon oluşturulur. Bir şablona birden fazla ilaç eklemek için her ilaç eklendikten sonra kaydedip daha sonra tekrar “Ekle” butonuna basılarak ekleme yapılır. Şayet eklenilen ilaçla alakalı bir düzenleme yapılacak ise “Güncelle” butonuna basarak içerik değişikliği yapılabilir.


Oluşturulmuş herhangi bir şablonu order olarak eklemek için ise “İlaç Seçim” ekranındaki “Filtre” butonundan “Şablonlar” seçeneği seçilerek oluşturulmuş olan şablon seçilir ve ekrana eklenecek olan ilaçlar gelir. Bu ilaçlardan kullanıcı istediğini işaretleyerek “Seç” butonuna basması yeterlidir.

1.2 Tetkik Ekleme

Hasta orderına tetkik eklemek için “Ekle” butonuna basıp buradan “Tetkik” seçeneği seçilir. Açılan ekranda bulunan “Tetkik Ekle” butonuna basarak kullanıcı “Pratik Tetkik Seçim” ekranına yönlendirilir. Kullanıcı buradan eklemek istediği tetkiki seçer daha sonra tetkik için tarih ve periyot girişi yapılarak “Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanır.

1.3 İlaç ve Tetkik Haricindeki Orderları Ekleme

İlaç veya tetkik harici bir order eklemek için “Ekle” butonuna basılarak buradan istenilen seçenek seçilir. Kullanıcı burada “Açıklama” alanına manuel olarak açıklama yazar ve order uygulama zaman ve periyodunu seçerek “Kaydet” butonu ile order girişini tamamlar. Ayrıca “Açıklama” butonuna basıp girişini yapmak istediği order için şablon oluşturabilir.

2.Order Onaylama ve Order Onayını Kaldırma

Eklenmiş olan orderı onaylamak için order içerisinde bulunan “İşlemler” butonuna basıp “Order Onayla” seçeneği ile order onaylaması yapılır. Onaylı olan bir orderın onayını kaldırmak için ise “Order Onayını Geri Al” seçeneği seçilerek order onayı kaldırılır. Yalnız order onayı kaldırmak için onayı verilmiş olan orderdaki hizmetlerden hiçbirinin uygulanmamış olması gerekmektedir. Aksi taktirde order onayı geri alınamaz.

3.Order Sil ve Order Kopyala İşlemi

Order silmek için order alanındaki “İşlemler” butonuna basarak “Order Sil” seçeneği seçilerek ilgili order silinir. Fakat orderın silinebilmesi için onaysız olması gerekmektedir. Aksi taktirde kullanıcıya orderın onaylı olduğu mesajı verilerek silme işlemi iptal edilir.  İstenilen orderı kopyalamak için ise “Orderı Kopyala” seçeneği seçilir ve order kopyalandığı günün tarihinde göre kopyalandığı orderın periyot ve doz bilgileri ile birlikte kopyalanır.

4.Order’a Eklenen Hizmet İle İlgili İşlemler

4.1 Startla/Stopla

Ordera eklenen hizmeti belli sebeplerden dolayı durdurmak veya devam ettirmek için kullanılır. Stoplama yapılan bir hizmeti tekrar start etmek için o hizmetin hareket sayısının devam etmesi gerekmektedir. Hareket sayısı bitmiş olan hizmet startlanmak istendiğinde kullanıcıya “Belirtilen hareket sayısına ulaşılmış. İlaç startlamaya uygun değil. Yeni ilaç olarak kopyalamak ister misiniz?” uyarısı çıkar kullanıcı onaylarsa bu hizmetle alakalı yeni bir order açılmış olur aksi taktirde işlem iptal edilir.

4.2 Detay

İlgili hizmet alanında bulunan “İşlemler” butonundaki “Detay” seçeneğine basılarak girilmiş olan hizmetin detayı kullanıcıya gösterilir. Eğer order onaysız ise bu ekrandan kullanıcı hizmetle ilgili değişiklikleri yapabilme hakkına sahiptir.

4.3 Order Item Sil

Girişi yapılmış hizmeti silmek için kullanılır. Silinecek olan hizmetin bulunduğu alandaki “İşlemler” butonuna basarak “Order item Sil” Seçeneği ile ilgili hizmet silinir. Eğer order onaylanmış ise silme işlemi gerçekleştirilemez.

4.4 İşlem Onayla / İşlem Onayını Geri Al

İşlem Onayla order da girilmiş olan herhangi bir hizmet için kat hekimi veya sorumlu hekim onayı ile işlem yapılan birimler için kullanılmaktadır. Onay bekleyen hizmetlerde order onaylandıktan sonra ilgili hizmetin yanında “Onay Gerekiyor” ibaresi yer alır ve bu onay verilmeden girilmiş olan hizmet hemşirenin order uygulama ekranında kullanıcıya görünmez. İşlem Onayı Geri Al ise onaylanmış bir hizmetin onayını iptal etmek için kullanılır.

5. Zaman Çizelgesi

Zaman çizelgesi hastaya uygulanmış olan orderları hızlı bir şekilde  görmek için kullanılır. Kullanıcı bu ekranda isterse “Filtre” kısmında bulunan “Tarih” alanından belirli bir tarihi seçerek ilgili order türüne göre gözlem ve istediği periyot içerisinde hastaya uygulanmış olan orderları görebileceği gibi hastanın ilgili yatışından itibaren bütün uygulanmış olan orderlarını tek bir ekranda tarih bazlı olarak grafiksel şekilde görebilme imkanına sahiptir. Ayrıca herhangi bir hizmetin üzerinde bulunan ikonlardan birine basıldığında o hizmete ait uygulama periyot penceresinden (Order Detay) uygulama zamanları da kontrol edilebilir.

6. İşlemler

Bu menüde bulunan sekmeler:

Son Orderı Kopyala : Hastaya yazılmış olan son orderı kopyalamak için kullanılır.

Acile Yönlendir : Hastaya yazılmış orderı “Acil Serviste” uygulanması için yönlendirme yapar.

Acile Yönlendir Geri Al : Acile yönlendirilmiş işlemi geri alır.

Vademecum İlaç Bilgi Bankası : Vademecum ilaç bilgi bankasını açar. Bu pencere ilaçlar ile alakalı vademecum bilgilerini gösterir.

İşlemi Yapan Kişiyi Tanımla : Order ekleme , onaylama , silme işlemlerini yapacak olan kullanıcının tanımlanmasını sağlar. İlgili kullanıcı seçilerek kullanıcıya ait şifre girişinden sonra kullanıcı order ile ilgili işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olur.