İstek Ekle

İlgili hastaya hizmet  isteminde bulunulması için kullanılan ekrandır. Hastaya istek eklemek için “Yeni” butonun basınca ekrana gelen “Pratik Tetkik Seçim” ekranında bulunan kolonlardan biri seçilerek uygun olan hizmet işaretlenip “Seç” butonuna basarak işlem tamamlanmış olur. Eğer kullanıcı istenen hizmet için açıklama girmek isterse açıklama yazacak olduğu tetkiki seçerek “Açıklama” butonuna basılarak açıklama girilebilir. Daha sonra bu istek otomatik olarak hasta formuna işlenmiş olur. Hizmet uygulaması randevulu olarak çalışan birimlere ait hizmet isteminde kullanıcı isterse “Randevunladır”  butonu ile istenen hizmet için randevu ekranına yönlendirmesi yapılabilmektedir.

Uygulanan paket hizmetlerle alakalı fiyat ve pakette bulunan hizmetleri görmek için “Paket Detay” butonuna basıp açılan pencerede bulunan tanımlı paketlerden uygun olanı seçmek yeterlidir.

Eğer istem yapılacak olan hizmet bu listede yok ise  “Tetkik Ara” butonuna basarak “Hastana Hizmet Sorgu” penceresine geçilir ve kullanıcı bu pencerede bulunan arama kutucuğuna istem yapacak olduğu hizmet adını yazarak  seçimi yapar.

Burada seçilen hizmet eğer hastanede hastane stoklarında bulunmayan bir hizmet ise ve bu hizmete muadil bir hizmet tanımlaması yapılmış ise “Muadil” butonuna basılarak bu hizmete ait muadil hizmetler listelenir. Eğer muadil tanımlaması yapılmamış veya hizmete ait herhangi bir muadil bulunmuyorsa “Hizmetin muadili bulunmuyor” uyarısı kullanıcın karşısına çıkar.

Bir hizmetin istem yapılan servislere göre değişik fiyat yapılandırmalarını görmek için ilgili hizmeti seçip “Çok Birimli Fiyat” butonuna basmak yeterlidir. Yalnız bunla ilgili tanımlamanın yapılmış olması gerekmektedir. Bu tanımlama yapılmamış ise “… fiyatı tanımlı değildir.” diyerek kullanıcıyı uyarır.

Seçilen hizmetlerin tümünün fiyatını görmek için eklenilecek olan hizmetler seçildikten sonra “Toplam Fiyatı” butonuna basarak açılan pencerede her isteğin fiyatı ve pencerenin alt kısmında ise toplam fiyatı görebilmek mümkündür.