Pratik Tetkik Seçim

Pratik tetkik seçim erkanı hızlı şekilde kullanıcının tetkik eklemesine imkan sağlar. Tanımlama yapılan grupta bulunan bir veya birden fazla tetkiki hızlı bir şekilde seçip istemi yapılabilir. Seçim yapabilmek için ilgili kısa yol kolonlarından biri seçilerek içinde bulunan tetkik veya tetkik grupları işaretlenerek ‘Seç’ butonuna basılıp işlem tamamlanmış olur.

Uygulanan paket hizmetlerle alakalı fiyat ve pakette bulunan hizmetleri görmek için “Paket Detay” butonuna basıp açılan pencerede bulunan tanımlı paketlerden uygun olanı seçmek yeterlidir.

Eğer istem yapılacak olan hizmet bu listede yok ise “Tetkik Ara” butonuna basarak “Hastana Hizmet Sorgu” penceresine geçilir ve kullanıcı bu pencerede bulunan arama kutucuğuna istem yapacak olduğu hizmet adını yazarak seçimi yapar.

Burada seçilen hizmet eğer hastanede hastane stoklarında bulunmayan bir hizmet ise ve bu hizmete muadil bir hizmet tanımlaması yapılmış ise “Muadil” butonuna basılarak bu hizmete ait muadil hizmetler listelenir. Eğer muadil tanımlaması yapılmamış veya hizmete ait herhangi bir muadil bulunmuyorsa “Hizmetin muadili bulunmuyor” uyarısı kullanıcın karşısına çıkar.

Bir hizmetin istem yapılan servislere göre değişik fiyat yapılandırmalarını görmek için ilgili hizmeti seçip “Çok Birimli Fiyat” butonuna basmak yeterlidir. Yalnız bunla ilgili tanımlamanın yapılmış olması gerekmektedir. Bu tanımlama yapılmamış ise “… fiyatı tanımlı değildir.” diyerek kullanıcıyı uyarır.

Seçilen hizmetlerin tümünün fiyatını görmek için eklenilecek olan hizmetler seçildikten sonra “Toplam Fiyatı” butonuna basarak açılan pencerede her isteğin fiyatı ve pencerenin alt kısmında ise toplam fiyatı görebilmek mümkündür.