Onay Yetkileri

Radyolojide seçilen birime göre uygulanan tetkikin hangi kullanıcı tarafından onaylanabileceği yetkisinin verildi penceredir. Hastaya uygulanan tetkiklere yazılan raporların altında uygulanan tetkiki hangi kullanıcı onaylanmış ise onun adı bulunur. Açılan pencerede “Yetkili Olabilecekler” ve “Yetkililer” adı altında iki adet alan bulunur. “Yetkililer” alanında bulunanlar onay yetkisine sahip , “Yetkili Olabilecekler” alanında ise yetkililer alanına taşınabilecek kullanıcı isimleri bulunur. Yetki vermek için “Yetkili Olabilecekler” alanındaki kullanıcılardan yetki verilecek olan kullanıcının olduğu satır seçilir ve “Ok” işaretiyle “Yetkililer” alanına aktarılır ve artık bu kullanıcı adı yetkililer alanında görüntülenir. Yetki iptali için ise aynı işlemin tersi yapılır ve “Kaydet” butonuna basılarak yapılan işlem kaydedilir.

Eğer yetki verilecek olan kullanıcı yetkili olabilecekler alanında yok ise “Personelden Seç” butonuna basılarak “Personel Seçim” ekranı açılır ve yetki verilecek olan kullanıcı buradan seçilerek yetkilendirilir.