Birim Seçim

           Bu ekrandan kullanıcı hangi serviste çalışıyorsa o servis seçilerek diğer menülerin aktifleştirilmesi sağlanır. Kullanıcı karşısına çıkan penceredeki “Birim” combosundan ilgili çalışacağı servisi seçer. Herhangi bir servis seçimi yapılmaz ise “Radyoloji” menüsüne ait olan alt menüler aktif olmaz. Örneğin kullanıcı birim olarak “KBB” branşını seçerse bu branşa ait olan “saf ses odyometrisi , timpanogram” vb tetkik uygulanan veya uygulanacak hastalarla ilgili işlemleri yapabilir.