Genel Arama

       Seçilmiş olan birimde kullanıcının seçmiş olduğu tarih aralıklarına göre hizmeti uygulanmış (işleme alınmış) tetkiklerin listelendiği ekrandır. Ekran ilk açıldığında son iki gün içindeki hizmet verilmiş tetkikleri listeler. Kullanıcı yapacak olduğu işleme göre bu tarih aralığını değiştirebilir. Kullanıcı bu ekranda bulunan çeşitli fitreler yardımıyla istediği veriye daha hızlı ulaşabilir ve dilerse işleme alacağı satırı seçerek “Form Detay” butonu ile ilgili tetkikin detay ekranına giriş yapabilir. Arama filtrelemesi için “İşlem Tarihi ilk” ve “İşlem Tarihi Son” mecburi alandır ve program kullanıcıdan belirli bir tarih aralığı ister.


Kullanılan filtreler:

 • İşlem Tarihi İlk : Listelemenin yapılmak istendiği başlangıç tarihi alanı (Bu alan mecburidir.)
 • İşlem Tarihi Son : Listelenmenin yapılmak istendiği son tarih alanı (Bu alan mecburidir.)
 • Rapor Tarihi İlk : Girilen tarihler arasındaki tetkiki onaylanmış hastaları filtreler.
 • Rapor Tarihi Son : Girilen tarihler arasındaki tetkiki onaylanmış hastaları filtreler.
 • Hasta : Seçilen hastaya göre filtreleme yapar.
 • Hasta Uyarı : Sistemde kayıtlı hasta uyarısı yapar.
 • Tetkik : Uygulanan tetkik adına göre filtreleme yapar. (Örneğin Kalça MR tetkiki)
 • Tür : Uygulanan tetkik türüne göre filtreleme yapar.(Örneğin MR türünde tetkikler)
 • Onaylayan : Tetkiki onaylayan kişi adına göre filtreleme yapar.
 • İsteyen : Tetkiki isteyen kişi adına göre filtreleme yapar.
 • Dikte Eden : Tetkik raporunu yazan kullanıcı adına göre filtreleme yapar.
 • Kodlar : Uygulanan tetkik esnasında detay ekranındaki kodlar sekmesinden tanı eklemesi yapılmış olan hastaları filtreler
 • Acil : İşleme alınan tetkikin acil olup olmaması radio butondan seçilerek bu seçime göre filtreleme yapar.
 • Kasete Okunma Durumu : İşleme alınan tetkikin detay ekranında bulunan kasete okunma durumunun işaretli olup olmamasına göre ilgili radio butonundan seçilen kritere göre filtreleme yapar.