Genel Sıra Takibi

          Genel sıra takibi , hastaneye başvurup ilgili branşa yönlendirilen tüm hastaların aynı ekran içerisinde görüldüğü penceredir. Bu pencere hastaları özelliklerine göre dört ayrı kategoride sınıflandırarak kullanıcıya gösterir.

 1. Acil alanında hastanenin acil bölümüne başvurmuş veya  istenilen tetkikin acil olarak işaretlendiği hastaların gösterildiği alandır.
 2. Randevulu alanı hastaya yapılacak olan işlem için randevu verilmiş ise bu bölümde yer alır.
 3. Randevusuz alanı acil ve randevulu olarak işleme alınmamış hastaların gösterildiği alandır.
 4. Çağrılı alanı ise yatan hastalar için ayrılmış olup istenen tetkikin detayında bulunan “hizmet yatakta verilsin” alanı işaretli olan hastaların gösterildiği bölümdür.

Kullanıcı genel sıra takibi ekranını ilk açtığı andaki tarihteki hasta listelerini görür. Hasta listeleri özelliklerine göre ilgili alanlarda kullanıcının karşısına çıkar. Şayet kullanıcı isterse ekranda bulunan filtreler yardımıyla hasta listesini daraltma seçeneğine sahiptir. Ekranda kullanılan filtreler :

 • Tarih : Bu filtre ekranın açıldığı andaki tarihi alır fakat kullanıcının geçmiş tarihli hastaları listeleyip görmesini sağlar.
 • Firma : Birden fazla firma yapılı kurumlar için kullanılan bir filtredir. Tetkiki isteyen firmaya göre filtreleme yapar.
 • Servis : İsteği yapan servise göre filtreleme yapar.(Dahiliye , Ortopedi , Genel Cerrahi vb.)
 • Hizmet Türü : İstenen hizmet türüne göre filtreleme yapar.(Örneğin , MR , Tomografi , Ultrason vb. hizmet türüne göre filtreleme yapar.)
 • Cihaz : Tetkikin uygulanacağı cihaza göre filtreleme yapar.(Usg-1 cihazı , Usg-2 Cihazı , röntgen cihazı vb.)
 • Ad Soyad : Hasta adı soyadı girilerek sadece belirli hasta için filtreleme yapar.
 • Doktor : İstemi yapan doktora göre filtreleme işlemi gerçekleştirir.

Bu filtrelerin yanında Poliklinik-Klinik alanındaki radio buton sayesinde sadece yatan hasta veya ayakta tedavi gören hastalar görüntülenebilir.İşlem verilmiş hastaların da listede görünmesi istenirse Ver.Göster kutucuğu işaretlenip tamam butonuna basılırsa işlem görmüş hastalar yeşil renkli olarak kullanıcıya gösterimi sağlanır.

Hasta listelemesi yapıldıktan sonra hasta ile ilgili işlem almak için ilgili satır seçildiğinde kullanıcının karşısına bir menü açılır ve bu menü vasıtasıyla hasta işlemi gerçekleştirilir. Buradaki işlem adımları ;

 • Seçili satırda Sevk ikonu var ise menüden Sevk K.Aldım butonuna basarak hastanın sevk alma işlemini gerçekleştirmek gerekir. Açılan sevk penceresinden ilgili alanlar doldurularak kaydetme işlemi yapıldığında şayet herhangi bir uyarı mesajı kullanıcı karşısına çıkmaz ise sevk ikonu ilgili satırdan silinir.
 • Para ikonu ise hasta ücret ödemesi için vezneye yönlendirilmelidir.
 • Eğer seçili satırda Sevk ve Para ikonu yok ise kullanıcı H.Verildi butonuna basar ve herhangi bir hata mesajı ile karşılaşmaz ise işlem onaylanmış olur.
 • Kullanıcı H.Yap.İşl. butonuna basarsa seçmiş olduğu satırdaki hastaya bağlı olan olan Hastaya Yapılan İşlemler penceresini açar ve burada daha önceki zamanlarda hastadan istenmiş olan tetkikleri de görebilir.
 • Hastanın tetkikini isteyen doktoru bazı durumlar için değiştirmek için D.Değiştir butonuna basılıp personel ekranından ilgili doktor seçilip işleme devam edilebilir. Bu Butonun aktif olması için “RADYOLOJI_TEKNISYEN_ISTEYEN_DOKTOR_DEGISTIRSIN” parametre değeri 1 olmalıdır. Aksi durumda bu buton görünür değildir.