Genel Rapor

          İstenilen tarihler arasında seçili birim tarafından uygulanması için istenmiş olan tüm tetkiklerin listelendiği ekrandır. Listeleme yapmak için “…tarihi üzerinden” alanındaki kullanıma uygun olan seçenek işaretlenip tarih aralığı seçilir ve “Hizmet Verilme” alanındaki seçeneklerden biri işaretlenip tamam butonuna basılarak listeleme işlemi gerçekleştirilir. Daha detaylı bir filtre ile listeleme yapılmak istenirse “Detaylı Ara” butonuna basarak buradaki alanlara kullanıma göre gerekli kriter girişleri yapılarak arama bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu ekran raporlama grubuna göre yedi ayrı sekme içermektedir.

Genel rapor (Detaylı) sekmesi :

Genel raporlamalar ekranı açıldığında kullanıcının karşısına çıkan ilk sekmenin bulunduğu ekrandır. Bu sekme ile birlikte ilgili kriterlere göre listeleme yapıldıktan sonra seçilen bir satırın eğer hizmeti verilmiş ise aynı hastaya yapılan işlemler ekranındaki gibi detay penceresini araç çubuğunda bulunan “Form Detay” butonu ile açılabilir ve işlem yapılabilir. Aynı zamanda hizmeti verilmiş onaylanmamış olan raporları da bu sekme  üzerinden toplu şekilde onaylamak mümkündür.  Bu işlem için onaylama yapılacak olan satırlar seçilip “Seçilenleri Onayla” butonuna basılarak açılan hizmet onay penceresinden kullanıcı adı seçilip şifre girilerek işlem onaylanır. Onaylama işleminde eğer kullanıcının karşısına “Örnek bulunamadı!!! Onaylamak için “Örnek Yoksa Oluştur” seçiniz” uyarısı çıkarsa “Örnek oluştur” kutucuğu işaretlenerek tekrar aynı işlem yapılmalıdır.

Genel rapor(Hizmete Göre) sekmesi :

Bu sekmede listeleme istenen hizmet ve isteyen servise  kaç adet istendiği durumuna göre yapmaktadır. Kullanıcı istediği satır üzerine Mouse ikonu ile basarak hangi hastalara bu tetkikin istenmiş olduğunu görebilme imkanına sahiptir.


Genel rapor (Hastaya Göre) sekmesi :

Servislere göre  hastalara hangi tetkikin istendiği bilgisinin listelendiği sekmedir.  Kullanıcı istediği satır üzerine Mouse ikonu ile basarak hangi tetkiklerin seçili olan satırdaki hastaya istenmiş olduğunu gösterir.


Hasta sayısı (Servis Tipine Göre) sekmesi :

İstenen tarihler arasındaki yatan ve ayaktan tedavi gören hasta türüne göre listeleme yapar. Kullanıcı istenilen satır üzerine Mouse ikonu ile bu gruptaki hasta isimlerini görebilir.


Hasta sayısı (Servise Göre) sekmesi :

Servislere göre hangi hastalara tetkik istendiğini listeler.  Kullanıcı istenilen satır üzerine Mouse ikonu ile bu gruptaki hasta isimlerini görebilir.


Hasta sayısı (Cinsiyete göre) :

Hastaları cinsiyetine göre ayırıp listeler. Kullanıcı istenilen satır üzerine Mouse ikonu ile bu gruptaki hasta isimlerini görebilir.


Hasta sayısı (Kuruma Göre) :

Tetkik istenmiş hastaların kurumlarına göre listeleme yapar. Kullanıcı istenilen satır üzerine Mouse ikonu ile bu gruptaki hasta isimlerini görebilir.