İptal Nedenleri Raporu

          Seçilen birimde uygulanmak için hazırlanmış fakat daha sonra herhangi bir sebeple iptal edilen tetkiklerin hangi hastaya hangi tetkik ne sebeple , ne zaman ve hangi kullanıcı tarafından iptal edildiği bilgilerini raporlama yapan ekrandır. Bu ekranda iptal verilerine ulaşabilmek için “RandevuIptalNedeniSor” parametre değeri 1 e set edilmiş olmalıdır ve bu parametre değeri ne zaman açılmışsa o zamandan itibaren bu listeleme verisine ulaşılabilir. Aksi durumda bu ekrandan herhangi bir veriye ulaşmak mümkün değildir. Ekranda listeleme yapabilmek için “İptal Tarihi İlk” ve “İptal Tarihi Son” alanlarına listeleme yapılacak olan tarih aralığı girilip “Tamam” butonuna basarak işlem tamamlanır. Eğer belli bir iptal nedeni için listeleme yapılacak ise “İptal Nedenleri” alanında tanımlı olan iptal nedenlerinden birini seçerek tarih aralığı vermek yeterlidir.