Cihaz/Çeken Ön Tanımlama

     Uygulanacak olan tetkikin cihaz türüne göre hangi kullanıcı tarafından uygulanacak olduğunu tanımlayan ekrandır. Çalışılan ortamda aynı türüne bağlı birden fazla cihaz varsa bu cihazlara yetki ataması yapılmış kişiler arasından her cihaza birer kullanıcıyı tanımlayarak hangi cihazda hangi kullanıcının çalıştığı bilgisini ayarlama imkanına sahip olunur. Bu işlem aynı zamanda hastaya yapılan işlemler ekranında bulunan “Hızlı Cihaz/Çeken Ata” ve “Hızlı Cihaz/Çeken Ata” fonksiyonlarının atamasının yapıldığı ekrandır. Atama yapıldıktan sonra kullanıcı hastaya yapılan işlemler ekranındaki bu butonları kullanarak işlem yaparsa hastaya ait veriler ilgili uygulama cihazına aktarılmış olur.

          Bu tanımlama yapılmadan önce birime tanımlı cihazlara atanacak kullanıcıların “Teknisyenler” ekranından cihazlara yetkili kişi atamalarının tanımlanmış olması gerekmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra bu pencereden hizmet türü ve cihaz seçimi yapılır. “Teknisyenler” ekranından cihazlara yetkili tanımlaması yapılmış olduğu için çeken alanı dolu gelir ve buradaki alandan yetkililer arasından hangisinin ilgili cihaza yetkili olması isteniyorsa onun ismi seçilerek “Tamam” butonuna basılır ve işlem onaylanır. Eğer hastaya yapılan işlemler ekranında bulunan “Yapılacak “ sekmesinde işlem onay verecek olan kullanıcının tetkik uygulanacak olan hastaları cihazlara manuel olarak ataması istenirse bu tanımlama ekranından ilgili tanımlama yapılıp “Kullanıcıya Göster” kutucuğu işaretlenerek “Tamam” butonuna basılıp işlem onaylanırsa kullanıcı her işlem onayı verdiği hastada bu ekranı görür ve gerekirse bu ekran üzerinden diğer bir cihaza bu hastanın işlemini gönderebilecektir.