Rapor Bölümleri

          Rapor bölümleri ,  “Radyoloji” modülü içerisinde bulunan tetkik türlerine ait tanımlanan ve hastaya uygulanan tetkiklere ait “Word” raporların tutulması istenen bilgisayar adresinin adresinin verildiği yerdir. Uygulamada “Word” türünde olan rapor kayıtlarının tekrar görüntülenebilmesi ve tekrardan çıktısının alınabilmesi için yapılan bir tanımlamadır.

          Açılan pencerede bulunan “Tanımlama Dosyaları” alanı Genel Raporlamalarda bulunan tetkiklerle alakalı Word şablonlarının tutulmasının istendiği dosya yolunun belirtilmesiyle birlikte oluşturulan Word şablonlar bu dosya içerisinde tutulur. “Hasta Dosyaları” alanında ise hastaya uygulanan tetkik esnasında yazılan Word raporların tutulmak istendiği bilgisayar adresini temsil eder.