Operations and Quality Management

TS EN ISO 9001:2008

 

• Kalite yönetim sisteminin ISO 9001 standardına uyumlu dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile süreç verimliliğinin uluslararası seviyede korunması,

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

 

TS ISO/IEC 27001:2005

 

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereksinimlerini tanımlayan uluslararası ve denetlenebilir standart ISO/IEC 27001 ile süreç yönetimi,

• Değerli bilgi varlıklarının ISO/IEC 27001 standardına uygun yönetilmesi ve korunması,

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımı,

Believe in Continuity…